સુપ્રસિદ્ધ પર્યટક સ્થળ દીવમાં આજેય પણ 400 વર્ષ જૂની પરંપરાને દીવવાસીઓએ દ્વાર જાળવી રખાઈ છે. આ પરંપરા છે, લગ્નમાં જાન કારના કાફલામાં નહી પરંતુ બળદગાડામાં જ કાઢવાની