ગુજરાત ઇલેક્શન પૂર્વે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના PM પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી સાથે ખાસ મુલાકાત…