ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં હરાજીમાં એક નવુ નામ ઉમેરાયું છે. યાર્ડમાં ચીકુ, કેરી પછી હવે દાડમની હરાજી શરૂ કરાઈ છે. જેને લઈને ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ છે. મહત્વનુ છે કે, ભાવનગર યાર્ડના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વખત દાડમની હરાજી શરૂ કરાઈ છે.