ચોરી તો ચોકીદાર પણ કરે છે. આવા શબ્દોના માધ્યમથી કોંગેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ મોદીને નિશાને લીધા..અંતિમ તબક્કાના મતદાન માટે જોરશોરથી ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહેલા રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતના વિકાસ મોડલના દાવાની પોલ ખોલવાનો દાવો પણ કર્યો.