ગઈ કાલે ફુંકાયેલા ભારે પવનને કારણે સાબરકાંઠામાંના ખેડુતોને ભારે નુક્સાન વેઠવાવો વારો આવ્યો છે. હિંમતનગરના રૂપાલ કંપામાં 60થી 70 લાખની પપૈયાની ખેતી પર પાણી ફરી વળ્યુ છે.