જનેતા એક એવો શબ્દ છેકે જેના પર સંતાનો સૌથી વધારે ભરોસો કરે છે. પરંતુ કળીયુગમાં એવી માતાઓ પણ છેકે જે તેમના સંતાનોનું કાસળ કાઢતા પળવારનો પણ વિચાર કરતી નથી. આવો જ એક કિસ્સો મધર્સ ડેની પૂર્વસંધ્યાએ જામનગરનાં બાધલા ગામે બન્યો છે.પ્રેમમાં અંધમાતાએ પ્રેમી સાથે મળી બે સંતાનોને કુવામાં ફેંકી દીધા.