આજના કાળમાં લોકો શિક્ષણના નામે પણ ખીસ્સુ ગરમ કરી લેતા જોવા મળે છે. વિસનગરનાં નૂતન સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળમાં કાગળ પર બોગસ કર્મચારી બતાવીને કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિ આચરવામાં આવતી હોવાનું કૌભાંડ બહાર આવતાં શૈક્ષણિક જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.