અમદાવાદની મણિનગર પોલીસે ગાડી ભાડે આપવાના કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના બહાને નાગરિકો પાસેથી રૂપિયા પડાવી છેતરપિંડી કરતા એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ જુદા જુદા લોકો પાસેથી ગાડી ભાડે આપવાના બહાને કોન્ટ્રાકટ કરીને રૂપિયા પડાવ્યા હતા. આ શખ્સની ધરપકડથી અલગ અલગ જગ્યાએથી કુલ રૂપિયા 22 લાખ 52 હજારની છેતરપિંડીનો ભેદ ઉકેલાયો છે.