રાજકોટ ખાતે યોજાયેલી સ્ટેટ લેવલ સ્વીમીંગ ચેમ્પયનશીપમાં અમદાવાદના આર્યન નેહરાએ આઠ ગોલ્ડ મેડલ મેળવવા ઉપરાંત બે નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ગુજરાત વિધ્યાપીઠ ખાતે કોચીંગ લઈ રહેલા આર્યનની બેચમાં આવતા ત્રીસેક જેટલા તરવૈયાઓ પૈકી છ સ્પર્ધકોએ રાજકોટ ખાતે યોજાયેલી ચેમ્પયનશીપમાં ભાગ લીધો હતો. જેમાં આર્યન પ્રથમ આવ્યો છે.