ફળો નો રાજા એટલે કેરી.અને એમાય વલસાડી આફૂસ કેરી પૂરી દુનિયામાં પોતાના સ્વાદ માટે જાણીતુ છે.આ વખતે વલસાડમાં કેરીનો ખાસ્સો પાક ઉતર્યો છે..પરંતુ આ વર્ષે બદલાતા વાતાવરણે ખેડુતોને બહુ જ રડાવ્યા છે..વલસાડના કેરી પકવતા ખેડૂતો માટે આ વર્ષ અતિસય નબળુ સાબિત થયુ છે..વારંવાર બદલતા વાતાવરણે કેરીના પાકને ખાસ્સુ નુકશાન પહોચાડયુ છે.તો બીજી તરફ યુરોપીય સંધ દ્વારા દેશની કેરી પર પ્રતિબંધ લદાતા વલસાડના ખેડૂતોને મજૂરી અને દવાનો ખર્ચ પણ માથે પડે તેવી ભીતી સેવાઇ રહી છે…