સ્વિસ બેંકોમાં કાળું નાણું જમા કરાવવાનારા ભારતીયોની યાદી મુદ્દે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સરકારે ભારત સરકારને હજુ સુધી કોઈ જાણકારી આપી નથી.આ વાત કરી છે નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ… પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે,પોતાના દેશની બેંકોમાં નાણા જમા કરાવાના ભારતીયોની યાદી સ્વિસ સરકાર,ભારત સરકારને સોંપશે. જેટલીએ કહ્યું કે,કાળું નાણું પરત લાવવા માટે ભારત સરકાર સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની સરકારને પત્ર લખશે.