રાજકોટના સોની વેપારી સસ્તુ સોનુ લેવાનુ લાલાચમા ફરી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાનો કિસ્સો બહાર આવ્યો છે. પોલીસે ગુન્હો નોંધીને સોની વેપારીને છેતરનાર શખ્સો વિરુધ્દ કાયદેસરની કાયૅવાહી હાથ ધરી છે.