http://www.youtube.com/watch?v=wr42Oezp-Zoચીને પોતાના નકશામાં અરૂણાચલ પ્રદેશનો નકશો બતાવી નવી નવેલી મોદી સરકારને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધી છે, કોંગ્રેસ આ મામલે હવે કેદ્ર સરકારને ઘેરી રહી છે.