– આલિયા જેવી હિરોઇનને માત્ર કેમિયોને બદલે સારું મહત્ત્વ આપવા દિગ્દર્શકે આવો નિર્ણય લીધો

આલિયા ભટ્ટ એસ એસ રાજમોલીની ફિલ્મમાં કામ કરી રહી છે, તે સહુ જાણે છે. આ ફિલ્મમાં તે કેમિયો કરી રહી છે. આલિયાને રાજમોલી સાથે કામ કરવાની ઇચ્છા હોવાથી તે આ ફિલ્મમાં કામ કરવા રાજી થઇ હતી. પરંતુ આલિયા જેવી અભિનેત્રી પાસે મહેમાન ભૂમિકા કરાવવાનું દિગ્દર્શને ખૂચ્યું હતુ.ં  રાજમૌલીને લાગ્યું હતું કે ફિલ્મમાં આલિયા ફક્ત નાનકડું પાત્ર ભજવે એ તેને અન્યાય કર્યા જેવું છે. તેથી તેણએ આ ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ માટે એક ગીત ઉમેરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ફિલ્મ સાથે જોડાયેલા સૂત્રે જણાવ્યું હતુ ંકે, ” આરઆરઆરમાં આલિયાનો રોલ ડેકોરેટિવ છે. તેના સ્ટેટસને જોતાં આ તેને અન્યાય કરવા જેવું છે. આલિયા અને રાજમૌલીને સાથે કામ કરવાની ઇચ્છા હોવાથી તેઓ આ ફિલ્મ સાથે જોડાયા. 

પરંતુ હવે દિગ્દર્શકને આલિયાનો ફક્ત નાનકડો રોલ ખૂંચી રહ્યો છે. તેથી તેણે આલિયાના પાત્ર માટે એક સુંદર ગીત ઉમેર્યું છે. ”

આલિયા રાજમોલીની ફિલ્મમાં આ ગીત કરવા માટે ઉત્સાહિત અને રોમાચિંત છે. 

રાજમૌલી ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ માટે વિશેષ ગીત ઉમેરશે was originally published on News4gujarati