લગ્નપ્રસંગે લોકો ઘર, પાર્ટી પ્લોટ કે સમાજવાડીમાં ફૂલો, લાઈટિંગ્સે કે કોઈ અન્ય રીતે સુશોભન કરે છે

રાજ્યભરમાં હાલ લગ્નની સીઝન ચાલી રહી છે. તેમજ ઠેર ઠેર લગ્નોત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે દરેક લગ્ન પ્રસંગ કરનાર પરિવાર તેના ઘરના પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા મથતા હોય છે. ઘર, પાર્ટી પ્લોટ કે સમાજવાડીમાં વિવિધ પ્રકારના ફૂલો, લાઈટિંગ્સે કે કોઈ અન્ય રીતે સુશોભન કરે છે. ત્યારે લખપત તાલુકાના ખડક ગામના પૂર્વ સરપંચ જત અલીમામદના પુત્રના લગ્નપ્રસંગે ખાસ પ્રકારનો મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. જેની વિશેષતા એ હતી કે આખો મંડપ વિવિધ પ્રકારના કચ્છી ભરતગૂંથણવાળી ગોદડીઓ અને તોરણથી સજાવેલો હતો.
પરંપરાગત ગોદડીઓથી મંડપ સજાવ્યો
આ મંડપમાં વપરાયેલી સામગ્રી ભાડે નહીં પરંતુ જત સમાજની મહિલાઓ પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિવિધ પ્રકારના ભરતકામ અને આભલાઓ મઢેલા હતા. ગામમાં રહેતા સમાજના લોકો દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ભરતગૂંથણવાળી ગોદડીઓ અને તોરણોથી લગ્ન મંડપ ઊભો કરાયો હતો. આરબભાઈ જતે આ મંડપ બાબતે જણાવ્યું હતું કે, જત જ્ઞાતિની મહિલાઓ દ્વારા કરાતા ભરતકામવાળી ગોદડીઓનો મંડપ લોકોના આકર્પણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો.

સરહદી લખપત તાલુકાના ખડક ગામમાં લગ્ન પ્રસંગે કચ્છી ભરતગૂંથણવાળી ગોદડીઓ અને તોરણનો મંડપ was originally published on News4gujarati