વડોદરા કોર્પોરેશન સ્મશાન ગૃહનું સંચાલન પણ આઉટસોર્સિંગથી કરશે


– કોર્પોરેશન તેની જવાબદારીમાંથી છટકવાનો પ્રયાસ કરે છે, આવેદનપત્ર આપી વિરોધ

સફાઈ સિક્યુરિટી વિહિકલ શાખા, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ વગેરેમાં કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી કામગીરી કરાવતું વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર હવે સ્મશાનનું પણ સંચાલન કરવા આઉટસોર્સિંગ માટે જઈ રહ્યું છે. જેની સામે વિરોધ ઊભો થયો છે.

વડોદરા કોર્પોરેશનમાં આ મુદ્દે આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ હતી કે કોર્પોરેશન લોકો પાસેથી તમામ પ્રકારના વેરાની વસૂલાત કરે છે તો પછી સ્મશાનની સુવિધા મફત આપવી જોઈએ અને તેનું આઉટસોર્સિંગ કરવું ન જોઈએ. આઉટસોર્સિંગથી સ્મશાનની સુવિધા મોંઘી થશે. 

સામાજિક કાર્યકર અને આર.ટી.આઈ એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા અપાયેલા આવેદન પત્રમાં રજૂઆત કરાઈ હતી કે કોર્પોરેશન સ્મશાનની સુવિધાનું આઉટસોર્સિંગ કરીને પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકવાનો પ્રયાસ કરે છે.

સંચાલન માટે ચાર વિભાગો વચ્ચે સંકલનનો અભાવ હોવાથી તેની કામગીરી પર અસર પડી રહી છે. શહેરમાં હાલ બાવીસ સ્મશાન ગૃહ છે. જેની દેખરેખ સફાઈ ગેસ ચિતા ચલાવનાર ઓપરેટર સુપરવાઇઝર સિક્યુરિટી વગેરેનું આઉટસોસિંગ કરાવવા ચારેય ઝોનમાં ચાર એનજીઓને કામગીરી સોંપવા ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યા છે.

વડોદરા કોર્પોરેશન સ્મશાન ગૃહનું સંચાલન પણ આઉટસોર્સિંગથી કરશે was originally published on News4gujarati

Comments are closed.

Blog Stats

  • 517,408 hits
%d bloggers like this: