334 ‘સુપર સ્પ્રેડર’ કોરોના સંક્રમણ માટે મુખ્ય પરિબળ ગણવામાં આવે છે તેવા 334 ‘સુપર સ્પ્રેડર’ અત્યારસુધી અમદાવાદમાંથી મળી આવ્યા છે. તમામ શંકાસ્પદ ‘સુપર સ્પ્રેડર’નું સ્ક્રીનિંગ આગામી બુધવાર સુધીમાં પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. ‘સુપર સ્પ્રેડર્સ’ એવા લોકો છે જેઓ એકસાથે અનેક લોકોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ફેલાવી શકે છે. જેમાં શાકભાજીના વેપારી, દૂધ વેચનારા, પેટ્રોલ પંપ અટેન્ડેન્ટ, કચરો…

કોરોના નહીં રોકાય : એએમસીની આ ભૂલ અમદાવાદીઓને નડશે. was originally published on News4gujarati