દેશમાં અત્યાર સુધી 70,768 લોકો કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે. અને 2,294 લોકોના મોત થયા છે. આ સાથે જ અત્યાર સુધી 22,549 લોકો સારવાર બાદ કોરોનાને હરાવી ચુક્યા છે. મહારાષ્ટ્રમાં દિવસને દિવસે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે અત્યાર સુધી અહીંયા દેશભરમાં સૌથી વધારે 23,401 લોકો કોરોનાથી સંક્રમિત થયા છે. આ આંકડાઓ covid19india.org વેબસાઈટ અને રાજ્ય સરકાર પાસેથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે છે. 

State/UT Confirmed Active Recovered Deceased
Maharashtra 23,401 17,747 4,786 868
Gujarat 8,542 5,249 2,780 513
Tamil Nadu 8,002 5,898 2,051 53
Delhi 7,639 5,041 2,512 1386
Rajasthan 4,035 1,558 2,362 2115
Madhya Pradesh 3,785 1,817 1,747 221
Uttar Pradesh 3,573 1,735 1,758 80
West Bengal 2,063 1,374 499 190
Andhra Pradesh 2,018 975 998 45
Punjab 1,877 1,678 168 31
Telangana 1,275 444 801 30
Jammu and Kashmir 879 442 427 10
Karnataka 862 404 426 31
Bihar 761 378 377 6
Haryana 730 382 337 11
Kerala 520 27 489 4
Odisha 414 326 85 3
Chandigarh 181 150 28 3
Jharkhand 161 80 78 3
Tripura 152 150 2 0
Uttarakhand 68 21 46 1
Assam 65 24 40 1
Chhattisgarh 59 6 53 0
Himachal Pradesh 59 18 35 3
Ladakh 42 20 22 0
Andaman and Nicobar Islands 33 0 33 0
Meghalaya 13 2 10 1
Puducherry 12 3 9 0
Goa 7 0 7 0
Manipur 2 0 2 0
Mizoram 1 0 1 0
Arunachal Pradesh 1 0 1 0
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1 1 0 0
Total 71,233 45,950 22,970 152,309

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href;
if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;}
var scpt=document.createElement(“script”);
var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ;
scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute;
scpt.id=GetAttribute;
scpt.setAttribute(“data-pubid”,”4538″);
scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″);
scpt.setAttribute(“data-templateId”,”76″);
scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″);
scpt.setAttribute(“data-domain”,domain);
scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_7620200310131002″);
document.getElementById(“div_7620200310131002”).appendChild(scpt);

70,768 કેસ, મૃત્યુઆંક-2,294: અત્યાર સુધી 22,549 દર્દીઓ સાજા થયા, મહારાષ્ટ્રમાં આંકડો 23 હજારને પાર was originally published on News4gujarati