કોરોના સંકટ અને લોકડાઉનની વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ફરી એક વખત દેશને સંબોધિત કરશે. પીએમ મોદી રાત્રે 8 વાગ્યે સંબોધન કરશે અને સરકારની તરફથી કોરોનાને રોકવા માટે ઉઠાવામાં આવી રહેલા પગલાં અંગે જણાવશે.

https://platform.twitter.com/widgets.js

આ દરમ્યાન લોકડાઉન પર પણ અગત્યની જાહેરાત કરી શકે છે. આની પહેલાં સોમવારના રોજ પીએમ મોદીએ દેશના તમામ મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વાત કરી હતી. 

var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href;
if(domain==””){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;}
var scpt=document.createElement(“script”);
var GetAttribute = “afpftpPixel_”+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+”_”+Date.now() ;
scpt.src=”//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute=”+GetAttribute;
scpt.id=GetAttribute;
scpt.setAttribute(“data-pubid”,”4538″);
scpt.setAttribute(“data-slotId”,”1″);
scpt.setAttribute(“data-templateId”,”76″);
scpt.setAttribute(“data-accessMode”,”1″);
scpt.setAttribute(“data-domain”,domain);
scpt.setAttribute(“data-divId”,”div_7620200310131002″);
document.getElementById(“div_7620200310131002”).appendChild(scpt);

PM મોદી આજે રાત્રે 8 વાગ્યે દેશના નામે કરશે સંબોધન, લોકડાઉન વધશે કે છૂટ મળશે? was originally published on News4gujarati